Informatie

Het koor is officieel van start gegaan op 1 januari 2011 daarvoor is er vanaf augustus 2010 al gezamenlijk gerepeteerd.

Het koor is voortgekomen uit het samengaan van de mannenkoren “Het Arnhems Mannenkoor en “Die Gelre Sanghers” ,welke beide voor die tijd al bekend waren in Arnhem en omstreken.
Zij zijn resp. opgericht op 13 maart 1927 en 17 april 1936 en hebben in het verleden deelgenomen aan diverse concoursen en festivals.
Vele concerten zijn er in de loop van de tijd gegeven, zowel in als buiten Arnhem maar ook buiten Nederland. 

Beide koren kunnen bogen op een rijke traditie, maar gezien de terugloop van het aantal leden is er voor gekozen om gezamenlijk verder te gaan.
Dit onder de naam:

Arnhems Mannenkoor Die Gelre Sanghers”

Het koor heeft besloten onder leiding van de nieuwe jonge dirigent Karel Barten ook voor wat betreft het te zingen repertoire een nieuwe c.q. andere weg in te slaan, waarbij ook de traditionele koorwerken niet uit het oog worden verloren.

Hopelijk zijn er op deze manier ook weer (jongere) mannen enthousiast te maken voor de mannenkoorzang.