Agenda

Dinsdagmiddag 21 oktober 2014

Optreden in het Lorentzhuis in Velp
Aanvang 14.45 uur.

Woensdagavond 21 januari 2015 

Optreden in Verzorgingshuis Regina Pacis.
Aanvang 19.30 uur.

Woensdagavond 4 maart 2015

Optreden in woongemeenschap ” De Ulenpas” in Velp.
Nadere gegevens volgen nog.

 Zondagmiddag 26 april 2015

Traditioneel “Voorjaarsconcert” in de Diaconessenkerk/De Bakermat aan de
Izaak Evertzlaan 11 in Arnhem.
Aan dit concert werkt tevens het onlangs in Arnhem opgerichte “WereldVrouwenKoor” mee.
Tijdens dit concert maken de koren een (vocale) wereldreis met liederen uit o.a. Rusland, Italië, Duitsland, Indonesië, Japan, De Filipijnen en Oost-Afrika.
De entree is gratis.Na afloop is er een collecte voor een bijdrage in de kosten.
Aanvang concert 15.00 uur. Zaal open: 14.30 uur.

Zondagmiddag 23 0ktober 2016

“Lustrumconcert”  t.g.v. het vijf-jarigbestaan van het koor.
Als intermezzo speelt de harpiste Lies Joosten-Arpalisa enkele werken.
Het koor wordt op de piano begeleid door Jaap Eilander.
Het concert vindt plaats in de Opstandingskerk aan de Rosendaalseqweg 505
in Arnhem.
Aanvang: 15.00 uur    Toegang vanaf 14.30 uur.
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.